Tag: हल्ली लोक खुप मतलबी झाली आहेत

Lok Matlabi Jhali Aahet

BREAK UP SMS MARATHI Image

हल्ली लोक खुप मतलबी झाली आहेत,
आवड बदलली कि निवडही बदलतात.
मतलबी!