Tag: हजार मित्र असण्यापेक्षा असा एक मित्र मिळवा

Asa Ek Mitra Milva

हजार मित्र असण्यापेक्षा असा एक मित्र मिळवा,
जो हजार पण तुमच्या विरुद्ध असतांना
तुमच्या सोबत असेल…

Share Dost App