Tag: सुर्य नारायण जर उगवले नसते तर

Jar Shivaji Raje Janmale Naste

Jar Shivaji Raje Janmale Naste SHIV JAYANTI SMS MARATHI Image

सुर्य नारायण जर उगवले नसते तर,
आकाशाचा रंगच समजला नसता..
जर छत्रपती शिवाजी राजे जन्मले नसते तर,
खरंच हिंदु धर्माचा अर्थच समजला नसता…
हे हिंदु प्रभो शिवाजी राजा तुला नमन असो!