Tag: सुंदर माणूस चांगला असेलच असे नाही

Sundar Manus Changla Aselach Ase Nahi

Sundar Manus Changla Aselach Ase Nahi Image

सुंदर माणूस चांगला असेलच असे नाही,
पण चांगला माणूस नेहमीच सुंदर असतो…