Tag: सहवासाच्या वेलीवर प्रीतीचं फुल

Mi Tujha Jhalo Kalalech Nahi

Mi Tujha Jhalo Kalalech Nahi PREM CHAROLI MARATHI Image

सहवासाच्या वेलीवर प्रीतीचं फुल
केव्हा आलं कळलंच नाही..
‘तू माझी’, ‘तू माझी’ म्हणतांना,
‘मी तुझा’ केव्हा झालो कळलंच नाही…

Share Dost App