Tag: सर आज तुमची कमी मला भासत आहे

Shikshak Dinachya Hardik Shubhechcha

Shikshak Dinachya Hardik Shubhechcha Image

सर आज तुमची कमी मला भासत आहे,
कारण तुमच्या मुळे मी घडलो आहे,
तुमच्या पुढे मी नतमस्तक झालो आहे,
मला आशिर्वाद द्या सर हि माझी इच्छा आहे…
Shikshak Dinachya Hardik Shubhechcha!!!

Share Dost App