Tag: समजा तुम्ही एखाद्याला धोका देण्यात

Ekhadyala Dhoka Denyat

Ekhadyala Dhoka Denyat Image

समजा तुम्ही एखाद्याला धोका देण्यात
यशस्वी झालात तर असे समजू नका की,
तो मुर्ख होता, तर असा विचार करा की,
त्याचा तुमच्यावर किती विश्वास होता…