Tag: व्यक्तीला तिच्या गुणदोषांसह स्विकारणं हेच खरं प्रेम असतं

Khare Prem Status

Khare Prem Status Image

व्यक्तीला तिच्या गुणदोषांसह स्विकारणं हेच खरं प्रेम असतं…