Tag: लहानपण आणि मोठेपण यात काय फरक आहे?

Lahanpan Aani Mothepan Yat Kay Farak Aahe?

Lahanpan Aani Mothepan Yat Kay Farak Aahe? Image

लहानपण आणि मोठेपण यात काय फरक आहे?


लहानपणी चिवडा, फरसाण, चकली याला
‘खाऊ’ बोलणारी मुले,
मोठी झाल्यावर यालाच ‘चकना’ म्हणतात…

Share Dost App