Tag: रिश्ता वो नही जिसमे Attitude और Ego हो

Rishta Wo Hai

रिश्ता वो नही जिसमे Attitude और Ego हो,
रिश्ता वो है जिसमे एक रूठने मे Expert हो,
तो दूसरा मनाने मे Perfect हो…

Share Dost App