Tag: येणारा दिवस कधीच

Tujhi Aathvan Jaat Nahi

येणारा दिवस कधीच,
तुझ्या आठवणीशिवाय जात नाही..
दिवस जरी गेला तरी,
तुझी आठवण जात नाही…