Tag: या जगात कुणीही आपला मित्र किंवा

Kon Aaple Mitra Ani Kon Shatru

Kon Aaple Mitra Ani Kon Shatru THOUGHTS SMS MARATHI Image

या जगात कुणीही आपला मित्र किंवा,
शत्रू म्हणून जन्माला येत नाही..
आपली वागणूक, आपला दृष्टीकोन आणि आपली नाती,
यावर ठरते कोण आपले मित्र किंवा शत्रू…