Tag: मूर्खांशी वाद घालु नका

Murkhanshi Vaad Ghalu Naka

मूर्खांशी वाद घालु नका,
ते तुम्हाला त्यांच्या पातळीवर आणून सोडतील…

Share Dost App