Tag: मी मनसोक्त रडून घेते

Mi Radun Ghete Kuni Naslyavar

Mi Radun Ghete Kuni Naslyavar BREAK UP SMS MARATHI Image

मी मनसोक्त रडून घेते,
घरात कुणी नसल्यावर..
मग सहज हसायला जमतं,
चारचौघात बसल्यावर…