Tag: मी बोलत नाही याचा अर्थ असा नाही

Tula Majhi Kiti Aathvan Yete

मी बोलत नाही याचा अर्थ असा नाही,
की मी तुला विसरलोय…
मला हे बघायचंय की तुला
माझी किती आठवण येते…!!

Share Dost App