Tag: मी दुनिया बरोबर

Mi Duniya Barobar Ladhu Shakto

Mi Duniya Barobar Ladhu Shakto LOVE SMS MARATHI Image

“मी दुनिया बरोबर
लढू शकतो पण,
आपल्या माणसाबरोबर नाही…
कारण,
आपल्या माणसाबरोबर
मला ‘जिंकायचे’ नाही,
तर ‘जगायचे’आहे”…

Share Dost App