Tag: मी जर चुकीच्या माणसाला एवढं प्रेम करू शकतो तर

Mi Chukichya Mansavar Evdhe Prem Karu Shakto

SAD SMS MARATHI Image

मी जर चुकीच्या माणसाला
एवढं प्रेम करू शकतो तर,
विचार करा मी जो बरोबर आहे..
त्याच्यावर किती प्रेम करत असेल…