Tag: मी एका हाताने आपल्या आयुष्यातील

Jevha Majha Haat Tujhya Hatat Asel

मी एका हाताने आपल्या आयुष्यातील,
सर्व अडचणींवर मात करेन,
सर्वांशी लढेल,
जो पर्यंत माझा दुसरा हात
तुझ्या हातात असेल…