Tag: मी एका हाताने आपल्या आयुष्यातील

Jevha Majha Haat Tujhya Hatat Asel

मी एका हाताने आपल्या आयुष्यातील,
सर्व अडचणींवर मात करेन,
सर्वांशी लढेल,
जो पर्यंत माझा दुसरा हात
तुझ्या हातात असेल…

Share Dost App