Tag: मी असाच आहे

Mi Asach Aahe

मी असाच आहे, पटलं तर घ्या,
नाय तर द्या सोडून…