Tag: मी अजूनही त्या फालतूच्या आशेवर आहे कि..

Ek Divas Tu Parat Yeshil

मी अजूनही त्या फालतूच्या आशेवर
आहे कि..
एक दिवस तू परत येशील…