Tag: माहीत आहे मला तुला करमत नाही तिथे

Mahit Aahe Mala Tula Karmat Nahi Tithe

Mahit Aahe Mala Tula Karmat Nahi Tithe Image

माहीत आहे मला तुला करमत नाही तिथे,
पण मी कधी म्हंटलं येऊ नको इथे…

Share Dost App