Tag: माहिती आहे तुझ्या नजरेत मला

Tujhya Najret Mala Kahich Kimmat Nahi

Tujhya Najret Mala Kahich Kimmat Nahi Image

माहिती आहे तुझ्या नजरेत मला,
काहीच किंमत नाही..
पण माझी किंमत त्यांना विचार,
ज्यांना मी वळून सुद्धा पाहत नाही…