Tag: माणसाला स्वःताचा PHOTO

Swatachi IMAGE Banvayla Vel Lagto

Swatachi IMAGE Banvayla Vel Lagto SUNDAR VICHAR MARATHI Image

माणसाला स्वःताचा “PHOTO”
काढायला वेळ लागत नाही,

पण स्वःताची “IMAGE” बनवायला
काळ लागतो…

Share Dost App