Tag: माणसाला स्वःताचा PHOTO

Swatachi IMAGE Banvayla Vel Lagto

SUNDAR VICHAR MARATHI Image

माणसाला स्वःताचा “PHOTO”
काढायला वेळ लागत नाही,

पण स्वःताची “IMAGE” बनवायला
काळ लागतो…