Tag: माणसाचा सगळ्यात मोठा सदगुण

Manusaki Hach Sarvaat Motha Sadgun

माणसाचा सगळ्यात मोठा सदगुण म्हणजे त्याची माणुसकी…

Share Dost App