Tag: माझ्या डोळ्यातील

Majhya Dolyat Fakt Tujhe Naav

Majhya Dolyat Fakt Tujhe Naav PREM CHAROLI MARATHI Image

माझ्या डोळ्यातील,
कधीतरी वाचून पहा भाव,
त्यात फक्त दिसेल तुला,
प्रिये, तुझे नाव…

Share Dost App