Tag: माझ्या आयुष्यात

Premachi Suruvaat Tu Kelis

Premachi Suruvaat Tu Kelis LOVE SMS MARATHI Image

माझ्या आयुष्यात
प्रेमाची सुरुवात
तू केलीस तर,
माझी इच्छा आहे की,
शेवट पण
तूच करावा…!!