Tag: माझ्यापासून दूर गेल्यावर

Majhyapasun Dur Gelyavar

Majhyapasun Dur Gelyavar PREM CHAROLI MARATHI Image

माझ्यापासून दूर गेल्यावर,
आठवण माझी काढशील ना?
काही बोलावसं वाटलं तर,
मोबाईल वर कॉल करशील ना…?

Share Dost App