Tag: माझ्यापासून दूर गेल्यावर

Majhyapasun Dur Gelyavar

Majhyapasun Dur Gelyavar PREM CHAROLI MARATHI Image

माझ्यापासून दूर गेल्यावर,
आठवण माझी काढशील ना?
काही बोलावसं वाटलं तर,
मोबाईल वर कॉल करशील ना…?