Tag: माझी शुगर कमी झाली

Majhi Shugar Kami Jhali

माझी शुगर कमी झाली
म्हणून मी
देवासमोर साखर ठेवली…!

Share Dost App