Tag: माझा प्रयत्न

Mala Itaranpeksha Changle Vhyache Aahe

Mala Itaranpeksha Changle Vhyache Aahe ENCOURAGING SMS MARATHI Image

माझा प्रयत्न
इतरांपेक्षा श्रेष्ठ
होणे नसून,
मी जो काल होतो,
त्यापेक्षा आज
चांगला होण्याचा आहे…

Share Dost App