Tag: माझं प्रेम तुला कधी

Mi Vaat Pahat Rahilo

Mi Vaat Pahat Rahilo LOVE SMS MARATHI Image

माझं प्रेम तुला कधी
कळलंच नाही,
मी वाट पाहत राहिलो, पण
तुझं पाऊल कधी वळलंच नाही…