Tag: महत्व ह्याला नाही की कोण

Garaj Padlyavar Aaplya Sobat Kon

महत्व ह्याला नाही की कोण
रोज आपल्या सोबत आहे….,
महत्व ह्याला आहे की
गरज पडल्यावर
कोण आपल्या सोबत आहे…?
शुभ रात्री

Share Dost App