Tag: मला “Single” असण्याचं

Ji Majhyamule Single Aahe

Ji Majhyamule Single Aahe ATTITUDE SMS MARATHI Image

मला “Single” असण्याचं मुळीच ‪‎दुखः‬ नाही,
दुखः आहे त्या ‪मुलीचं‬, जी माझ्यामुळे “Single” आहे…
.
.
.
भटकत‬ असेल बिचारी…