Tag: मला समजून घेणं इतकं सोप्प नाही

Mala Samjun Ghene Itke Sope Nahi

मला समजून घेणं इतकं सोप्प नाही,
कारण आपला स्वभाव Out Of Syllbus आहे…

Share Dost App