Tag: मला शून्य व्हायला आवडेल

Mala Shunya Vhayla Aavdel

मला शून्य व्हायला आवडेल,
भले माझी किंमत नसेल,
पण ज्याच्या सोबत जोडला जाईल त्याची किंमत नक्कीच वाढवेल…

Share Dost App