Tag: मला त्रास देऊन जर तुला आनंद मिळत असेल

Mala Tras Deun Jar Tula Aanand Milat Asel Tar

मला त्रास देऊन जर तुला आनंद मिळत असेल,
तर मी तो त्रास सहन करायला कधी पण तयार आहे…

Share Dost App