Tag: मला तुझ्यासारखा भेटणार नाही हे मी जाणते

Majhyasarkhi Shodun Dakhav Mag Mi Mante

मला तुझ्यासारखा भेटणार नाही हे मी जाणते,
पण तू ही माझ्यासारखी शोधून दाखव मग मी मानते…

Share Dost App