Tag: मराठा राजा महाराष्ट्राचा

Maharashtrach Raja Shivchatrpati

Maharashtrach Raja Shivchatrpati SHIV JAYANTI SMS MARATHI Image

मराठा राजा महाराष्ट्राचा,
म्हणती सारे माझा माझा,
आजही गौरव गिते गाती,
ओवाळूनी पंचारती
तो फक्त “राजा शिवछत्रपती”