Tag: मनातले सारे काही सांगण्यासाठी

Manatle Sare Kahi Sangnyasathi

Manatle Sare Kahi Sangnyasathi Image

मनातले सारे काही सांगण्यासाठी,
समोर मनासारखा माणुस असून चालत नाही,
तर त्या माणसाला मन असावे लागते…