Tag: बाप्पा चालले आपल्या गावाला

Bappa Challe Aaplya Gavala

Bappa Challe Aaplya Gavala GANESH VISARJAN SMS MARATHI Image

बाप्पा चालले आपल्या गावाला,
चैन पडेना आमच्या मनाला,
ढोलच्या तालात गुलाल रंगात न्हेऊया बाप्पाला,
वाजत गाजत नाचत याहो पुढल्या वर्षाला…