Tag: बरसणाऱ्या पावसामध्ये कोणी शोधतंय हरवलेले क्षण

Pavsatil Premachi Aathvan

Pavsatil Premachi Aathvan RAIN SMS MARATHI Image

बरसणाऱ्या पावसामध्ये कोणी शोधतंय हरवलेले क्षण,
कोणी पावसात अश्रु लपवून हलके करतोय मन…

Share Dost App