Tag: प्रेम हा असा शब्द आहे की

Prem Ha Asa Shabd Aahe Ki

Prem Ha Asa Shabd Aahe Ki Image

प्रेम हा असा शब्द आहे की,
जो एखाद्या मुलाला समजला तर मुलीला समजत नाही,
आणि जर एखाद्या मुलीला समजला तर मुलाला समजत नाही,
आणि जर त्या दोघांनाही समजला तर जगाला समजत नाही…

Share Dost App