Tag: प्रेम माझं तुझ्यावरचं

Tula Mithit Ghetach Kalate

Tula Mithit Ghetach Kalate HUG DAY SMS MARATHI Image

प्रेम माझं तुझ्यावरचं,
कोणत्याच शब्दात मावणार नाही,
तुला मिठीत घेताच कळतं,
आता त्याचीही गरज भासणार नाही…
Happy Hug Day!