Tag: प्रेम त्याच्यावर करावे ज्याला आपण आवडतो

Prem Tyachyavar Karave Jyala aapan Aavdato

Image

प्रेम त्याच्यावर करावे,
ज्याला आपण आवडतो,
नाहीतर आपल्या आवडीसाठी,
आपण उगाच आयुष्य घालवतो…