Tag: प्रेम त्याच्यावर करा

Prem Tyachyavar Kara

Prem Tyachyavar Kara BREAK UP SMS MARATHI Image

प्रेम त्याच्यावर करा,
ज्याचे ह्रदय आधीच तुटलेले आहे,
कारण ह्रदय तुटण्याचे दुःख,
त्याच्याइतके कुणालाच माहित नसते…

Share Dost App