Tag: प्रेम कधीच वाईट नसतं गं

Prem Kadhich Vait Nasate

LOVE SMS MARATHI Image

प्रेम कधीच वाईट नसतं गं,
तरी लोक त्याला नावे ठेवतात,
आणि,
नावे ठेवणारी माणसेच,
नकळत कधीतरी प्रेमात पडतात…