Tag: प्रेम एक आठवण आहे

Prem Ek Aathvan Aahe

PREM CHAROLI MARATHI Image

प्रेम एक आठवण आहे,
हळुवारपणे जिवलग माणसाशी,
हृदयात केलेली,
साठवण आहे…

Share Dost App