Tag: प्रेम असो वा मैत्री

Prem Aso Va Maitri

Prem Aso Va Maitri Image

प्रेम असो वा मैत्री,
जर हृदयापासून केली तर,
त्याच्याशिवाय आपण
एक मिनीट पण राहु शकत नाही…

Share Dost App