Tag: प्रेमा मध्ये सर्व काही माफ असतं

Prema Madhe Sarv Maaf Aste

FUNNY SMS MARATHI Image

प्रेमा मध्ये सर्व काही माफ असतं,
पण…
‪पहिली‬ सोडून दुसरीला पटवणं,
‪पाप‬ असतं…