Tag: प्रेमाला व्यक्त करणं कठीण आहे

Premala Visarne Kathin Aahe

प्रेमाला व्यक्त करणं कठीण आहे,
तसेच प्रेमाला विसरणं पण कठीण आहे…

Share Dost App