Tag: प्रेमाचे गुंतवून धागे

Dur Ashi Javu Nakos

PREM CHAROLI MARATHI Image

प्रेमाचे गुंतवून धागे,
दूर अशी जाऊ नकोस..
मलासुद्धा मन आहे,
हे विसरून जाऊ नकोस…